Business coaching

“Ability is what you’re capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.” –Lou Holtz

1 DOEL
Groei, ontwikkeling en succes realiseren bij cliënten.

ONTHOUD: de vraag naar goede, deskundige onafhankelijk business coaches neemt nog altijd toe!

Wat is coaching?
Coaching is een vorm van management; in feite de tegenpool van bevelen en controleren. Goed coachen is een vaardigheid. Coaching is waardevol en biedt degene die wordt gecoacht grote mogelijkheden; op het zakelijke en privé (bijv. sport) gebied. Erkend is dat coachen belangrijk en waardevol is voor het bedrijfsleven. Voor coaching is het belangrijk om prestatie gerelateerde en psychologische principes te kennen. Coaching kan bijv. gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en de opbouw van een carrière (bijv. manager, leider, sporter).

Inzicht
Degene die wordt gecoacht (de gecoachte) wordt gestimuleerd door zijn (of haar) coach, maar leert zelf. Het doel is het ontwikkelen van degene die wordt gecoacht en het verbeteren/optimaliseren van de prestatie.
Waar het bij coaching met name om gaat is HOE dat het best, efficiënt en effectief kan worden bereikt. De coach heeft daarbij een ondersteunende, inspirerende en motiverende rol.

Wat doet een business coach?
Een business coach:

 • stelt vragen en luistert
 • houdt degene die hij (of zij) coacht een spiegel voor
 • werkt leer bevorderend
 • is een waardevolle vertrouwenspersoon die op een vriendelijke manier de gecoachte bewust maakt dat hij (of zij) bepaalde zaken niet goed/optimaal aanpakt (bijv. zijn work-life balance, zijn stress-time-verander management, zijn taakopvatting)
 • gaat samen met de gecoachte op zoek naar een evenwichtig leven waarbij zowel zijn werk als privé is gebaat (wellicht wordt een nieuwe visie bedacht en gevolgd met bewaking door de coach)
 • heeft invloed op en zorgt voor het aanmoedigen van de gecoachte om de  kwaliteit van de bestaande werk- en privé-situatie te veranderen/verbeteren
 • maakt persoonlijke belemmeringen zichtbaar en bespreekbaar en laat de gecoachte deze innerlijke belemmeringen (de innerlijke tegenstander) aanpakken/opheffen/verminderen waarna een natuurlijke bekwaamheid naar boven komt en hij optimaal kan presteren
 • etcetera

Een goede coach is streng, open, eerlijk en rechtvaardig. Een coach is geen instructeur.

Waarvoor wordt business coaching gebruikt?
Waar wordt business coaching ingezet?
In het bedrijfsleven wordt steeds vaker ‘business coaching’ ingezet.
Bij ondernemers (directeur-aandeelhouder, eigenaar), statutair directeuren en andere leidinggevenden die o.a.:

 • eenzaam (binnen de eigen onderneming) zijn, omdat ze zich vanwege de hoogte van hun werkniveau niet (eenvoudig) tot andere mensen kunnen wenden om overleg te plegen of te klankborden/sparren (er is eenvoudigweg niemand geschikt daarvoor)
 • om wat voor reden dan ook niemand binnen de eigen onderneming in vertrouwen durven te nemen
 • met iemand die onafhankelijk en geen belang heeft in de onderneming op een frisse wijze willen klankborden/sparren; het biedt veel voordelen en kansen om met enige regelmaat samen met de coach/vertrouwenspersoon nieuwe mogelijkheden te verkennen of samen naar oplossingen voor problemen te zoeken

Om o.a.:

 • over verandering in de organisatie/onderneming te spreken
 • verandering in de organisatie/onderneming door te voeren
 • over aanwezigheid en het ontbreken van management- en leiderschapsvaardigheden te spreken
 • meer aanwezig potentieel in mensen te benutten

Voordelen van business coaching (kunnen) zijn:

 • frisse blik op spelende kwesties en aanwezige belemmeringen
 • dat de gecoachte vanwege de hulp van de coach zijn handen (meer) vrij heeft om zich op zijn eigen taak te concentreren (en wie zich geconcentreerd op zijn taak richt, boekt altijd vooruitgang)
 • meer tijd vrij kunnen maken voor een evenwichtig leven (betere work-life balance en meer tijd voor gezin, hobby’s en sport)
 • dat het maximale potentieel van de gecoachte vrij komt en ingezet wordt in het werk-, privé- en sportleven (bijv. bij golf, tennis, honkbal)

Keuze
Kiest u -met inachtneming van alle voornoemde voordelen – voor een actieve aanpak met business coaching of blijft u problemen proberen te vermijden om te overleven? De keuze is wederom aan u!

Interesse in business coaching
Bent u geïnteresseerd in business coaching? BEL dan met Marcel Schlimbach: +31 54346700 of +32 11 744087. Of stuur Marcel een e-MAIL.