Business Support Programma

Praktisch advies werkt!

Wat is het Business Support Programma?
(zoals bedacht/opgesteld door het Institute for Independent Business)

Het Institute for Independent Business is met meer dan vijfduizend geaccrediteerde adviseurs wereldwijd de grootste in haar soort en bestaat uitsluitend uit hoog gekwalificeerde en bekwame zakenlieden die kunnen bogen op een uitgebreide managementervaring op directieniveau.

Velen van hen verkregen ervaring als algemeen directeur, groepsdirecteur of senior-manager bij een nationale of internationale onderneming, terwijl anderen de unieke moeilijkheden en de eenzaamheid, die de functie van directeur/eigenaar van een MKB (KMO) bedrijf met zich mee kan brengen, aan den lijve hebben ondervonden.

Van elke IIB adviseur wordt verwacht dat zij maandelijks tijd vrij maken voor het voeren van gesprekken met ondernemers in het MKB (KMO) om met hen te spreken over toekomstplannen, strategie, problemen en andere belangrijke zaken. Zij kunnen dan de directeur/eigenaar van advies dienen en indien nodig oplossingen zoeken en hulp verstrekken.

Veel besproken onderwerpen zijn: financiële problemen zoals liquiditeit en financiering, management, verkoop en marketing, organisatie en personeel. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld: export, productie en kwaliteitscertificeringen. De verkoop of overdracht van een bedrijf wordt regelmatig door een IIB adviseur begeleid. Daarnaast treedt hij vaak op als sparring partner van de ondernemer.

De grote kracht van het Business Support Programma ligt in het daadwerkelijk aanpakken van de problemen van directeuren/eigenaren van MKB bedrijven.

Dikwijls hebben deze ondernemers niet de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke en onpartijdige adviseur die het probleem herkent, zich kan inleven in de situatie en vervolgens ook het probleem goed oplost.

De IIB Adviseur komt niet alleen met advies dat werkt, maar zorgt ervoor dat de oplossingen ook daadwerkelijk in het bedrijf worden geïmplementeerd.

Het Business Support Programma is normaal gebaseerd op 192 uur verspreid over 12 maanden, maar kan ook flexibel worden toegepast. Het programma kan ook worden ingezet voor korter lopende projecten of specifieke problemen.

De keus is steeds aan u!

IIB LogoMarcel Schlimbach is an accredited associate of the Institute for Independent
Business | marcelschlimbach@iib.ws | www.iib.org.ws

Marcel Schlimbach is als zelfstandig ondernemer aangesloten bij Sparks –
Orde van Bedrijfsadviseurs | www.sparksinbusiness.nl