Business Support

‘The sky is no longer the limit’ –Richard M. Nixon

1 DOEL
Groei, ontwikkeling en succes realiseren bij cliënten.

U kent vast wel de bekende uitdrukking ‘the sky is the limit’. Heeft u ooit nagedacht of de uitdrukking wel juist is? Richard Nixon gaf duidelijk te kennen een andere kijk op de betekenis te hebben.

Iedereen die denkt dat ‘the sky’ ‘the limit’ is, heeft een beperkte verbeelding. Weliswaar lijkt de betekenis te zijn dat de mogelijkheden onbeperkt zijn; dat er geen grenzen zijn. Het is dus een positieve uitspraak; een uitspraak waaruit groot optimisme blijkt. En toch zit er een beperking c.q. plafond in, namelijk ‘the sky’ zelf. Zoals we weten heeft maanreiziger Neil Armstrong de letterlijke betekenis van de uitdrukking ontkracht. Hij ging samen met zijn ruimtevaart-vrienden verder dan ‘the sky’. Je zou dus kunnen zeggen dat zelfs ‘the sky’ geen begrenzing vormt. Dat betekent dus dat alles wat je kunt bedenken ook mogelijk is. Zie hier de KRACHT van verbeelding (visualiseren) die in alle mensen zit en die eindeloos is. Ook voor ondernemers!

Met andere woorden: u hebt als ondernemer ONGELIMITEERDE MOGELIJKHEDEN (en die mogelijkheden zijn in veel gevallen zelfs veel groter dan dat u als ondernemer zelf denkt!!!) en u kunt alles wat u wilt in het leven ook ECHT bereiken; zowel zakelijk als privé. Alles wat u bedenkt in uw hoofd (verbeelding) kunt u ECHT omzetten naar RESULTAAT (SUCCES). De wereld ligt voor u als ondernemer (directeur aandeelhouder/eigenaar) open.
Dus bedenk: welk beeld wilt u voor ogen houden? SUCCES of mislukking?

KEUZE: alleen ondernemen of toch niet
Verbeelding van wat je wilt en waar je naar toe wilt is een goede eerste stap naar SUCCES. Het punt in de praktijk is heel vaak dat je als ondernemer vooruitgang en succes wilt bereiken, maar dat je praktisch tegen je eigen grenzen aanloopt en daarmee vooruitgang en succes zelf tegenhoudt (en mogelijk zelfs saboteert):

  • gebrek aan tijd (je bent al bijna nooit thuis en je sport en hobby’s liggen op een zeer laag pitje)
  • niet openstaan voor vernieuwing (het gaat zo toch wel goed en wie kan mij als ondernemer wat vertellen over mijn onderneming; daarbij komt dat je het al zo druk hebt, dat er dus niemand is die voor de vernieuwing kan zorgen)
  • gebrek aan ECHTE kennis of ervaring op bepaalde gebieden (wie weet nu alleen alles over bijv. marketing, sales, inkoop, productie, productontwikkeling, financiën en HRM?)
  • gebrek aan een klankbord, een ECHTE vertrouwenspersoon die ook nog eens kennis van zaken heeft (en zeg nu zelf: is dat je accountant die kan meepraten over marketing?)
  • gebrek aan echt geloof in de vernieuwing/verbetering/optimalisering (in de wet van succes geldt: ‘eerst geloven, dan zien’ en niet andersom!)

Om vooruitgang en succes te bereiken zal het dus anders moeten. Gebeurt dit niet dan zal het blijven bij een mooi plaatje in het hoofd van de ondernemer.
En hier komt de belangrijke KRACHT van BESLISSEN in beeld. Je kiest als ondernemer bewust voor SUCCES of mislukking (doormodderen, niet verder groeien, laten achteruitgaan wat je vader/moeder ooit opbouwden, failliet gaan), je kiest voor het inschakelen van zakelijke (en in feite daarmee ook voor persoonlijke) ONDERSTEUNING (support) en EXPERTISE (extra kennis en kundigheid) om als ondernemer/onderneming te gaan groeien en ontwikkelen (development) of je kiest voor het ALLEEN verder gaan.

Onthoud: ‘alleen is maar alleen’

Bewuste keuze voor GROEI en ONTWIKKELING als ondernemer/onderneming
Samen met MARCEL SCHLIMBACH en zijn netwerk van EXPERTS kan worden voorzien in een succesvolle aanpak richting GROEI en ONTWIKKELING als ondernemer (persoonlijk) en onderneming (zakelijk). Door deze gerichte aanpak in teamverband en met ondersteuning van 2 krachtige programma’s (het zogenaamde Business Support Programma en Succes Support Programma™; zie ook hieronder) wordt door alle gerichte inspanning (doorgaans) binnen de gestelde tijdspanne de gewenste DOELEN van de ondernemer/onderneming ECHT bereikt.

Als ondernemer neem je hiertoe dus een bewuste KEUZE.

Business Support Programma
De door Marcel Schlimbach – al dan niet in samenwerking – met zijn netwerk van onafhankelijke bedrijfsadviseurs-experts aangeboden ‘business support & development’ vindt plaats volgens de methodiek van het Business Support Programme™, zoals dat is ontwikkeld door het Institute for Independent Business.
De grote KRACHT van dit Business Support Programma schuilt in het ECHT aanpakken van de plannen en problemen van directeuren/eigenaren van MKB-KMO-bedrijven.
Marcel Schlimbach en zijn netwerk komen niet alleen met ADVIES DAT WERKT, maar zij zorgen ervoor dat de aangedragen OPLOSSINGEN ook ECHT in het bedrijf worden geïmplementeerd. Doorgaans met ‘hands-on’ ondersteuning.

Het betreft dus een praktische manier van AANPAK met directe ondersteuning door ervaren EXPERTS, die puur gericht is op ECHT implementeren van de gewenste OPLOSSINGEN.

CLICK HIER voor meer informatie over het Business Support Programma.

Succes Support Programma
Marcel Schlimbach pakt de business support & development niet alleen aan met de kracht van het Business Support Programma, maar ook met de kracht van het Succes Support Programma™ dat kortweg werkt volgens de beproefde methodes van succes management.

Het betreft dus een manier van AANPAK die bewezen tot SUCCES leidt.
CLICK HIER voor meer informatie over het Succes Support Programma™.

 

Gratis kennismakings- en adviesgesprek
Wilt u een gratis kennismakings- en adviesgesprek of het Business Support Programma?
BEL dan met Marcel Schlimbach: +31 54346700 of +32 11 744087.
Of stuur een e-MAIL naar marcel@marcelschlimbach.com.