Succesvolle aanpak

De succesvolle en praktische aanpak van Marcel geschiedt eenvoudigweg volgens het navolgende beproefde proces:

DOEL: door na te gaan denken (met name creatief, ‘thinking out-of-the-box’) en te klankborden met business coach Marcel worden de belangrijkste doelen van de onderneming naar boven gehaald en deze doelen worden schriftelijk vastgelegd; het doel is kortweg belangrijk omdat het […]