Werkgebieden fiscaal-juridisch

EXPERTISE
Specialist/expert: belasting- en juridisch adviseur (tax lawyer and legal advisor) met 20 jaar ervaring met MKB-ondernemingen en hun eigenaren/directeuren-aandeelhouders.

Werkgebieden fiscaal , financieel en juridisch:
Algemeen:

 • Nederlandse en internationale belastingzaken voor MKB/KMO-ondernemers (bijvoorbeeld: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, erf- en schenkbelasting, formeel belastingrecht, Algemene Wet Bestuursrecht)
 • Nederlandse juridische zaken (bijvoorbeeld: ondernemingsrecht, contractenrecht)

Bijzonder:

 • Bedrijfsoverdrachten, samenwerkingsverbanden en fusies
 • Bedrijfsopvolging
 • Management buy outs/ins
 • Reorganisaties/herstructureringen
 • Opzetten ondernemingsstructuren/samenwerkingsverbanden
 • Begeleiding oprichten van B.V.’s en internationale rechtspersonen
 • Bedrijfscontinuïteit (noodplan, ondernemerstestament, Stichting Administratiekantoor, familiestatuut, etc.)
 • Estate planning (nalatenschapsplanning)
 • Tax & financial planning
 • Liquidaties en opheffingen van B.V.’s en andere rechtspersonen
 • Ondernemingsstructuring (nationaal en internationaal)
 • Vermogensstructurering
 • Begeleiding emigratie en remigratie
 • Begeleiding van Nederbelgen (privé en zakelijke belangen)
 • Grensoverschrijdende kwesties tussen Nederland en België
 • Begeleiding echtscheidingen van ondernemers op fiscaal en financieel gebied
 • Begeleiding boekenonderzoeken (fiscale controles)
 • Belastingprocedures (bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie)
 • Begeleiding van ondernemers in slecht weer (beperking fiscale en juridische aansprakelijkheden, doorstart, relatie met de fiscus, de bank en crediteuren, etc.)
 • Contracten voor MKB-ondernemingen en hun eigenaren (opstellen en checken)